Verhelst Aannemingen heeft een grote expertise in het slopen van gebouwen en constructies. Met ons hooggekwalificeerd personeel en gespecialiseerd machinepark kunnen we alle afbraak- en asbestverwijderingswerken uitvoeren volgens plan, binnen het afgesproken budget en conform de wettelijke eisen. Daarbij houden we maximaal rekening met de veiligheid van onze mensen, de buurt en het milieu. 

Voor welke afbraakwerken kan je bij ons terecht?

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben afbraakwerken voor ons geen geheimen meer. Je kan bij ons dan ook terecht voor een ruime waaier aan sloopwerken:

  • sloop van woningen, gebouwen en kantoren binnen of buiten stadskern
  • sloop van hoogbouw met aangepaste machines en werktuigen
  • sloop van industriële sites
  • sloop van bruggen over snelwegen, spoorwegen en waterwegen
  • sloop van constructies onder water
  • sloop van ondergrondse constructies
  • uitbraak van wegenis
  • demontage industriële installaties

 

Ontmantelingswerken

Gebouwen met een historisch waardevolle gevel of een beschermd stadsgezicht ontmantelen, vraagt een heel secure en gecontroleerde aanpak. Onze gespecialiseerde teams weten uit ervaring hoe ze daarvoor te werk moeten gaan. We beginnen pas met de binnensloop of het strippen van gebouwen en constructies tot op basisstructuur na een grondige stabiliteitsstudie en het uitvoeren van de nodige stabiliteitswerken.