Het veilig en efficiënt verwijderen van asbest uit gebouwen of constructies is werk voor specialisten. Als gecertificeerde asbestverwijderaar hebben we die expertise en ervaring in huis. Onze opgeleide asbestverwijderaars weten perfect hoe ze elke opdracht met de juiste technieken, veilig en met het respect voor het milieu tot een goed einde kunnen brengen.

Asbest verwijderen zonder risico

We zijn erkend asbestverwijderaar en hanteren een strikte procedure voor de verwijdering van zowel gebonden als ongebonden asbesthoudende materialen. Wij streven naar snelheid en efficiëntie in onze werkzaamheden, met een minimale impact op de omgeving.

Onze controlesystemen zijn ontworpen om elke verspreiding van contaminatie te voorkomen, met technieken zoals het creëren van ruimtes in onderdruk.

Het nauwgezet opvolgen van veiligheidsvoorschriften, waaronder de juiste uitrusting en veilige afvoer van asbest, staat bij ons voorop.

Bekijk onze erkenning

Onze manier van werken

Voor de verwijdering van ongebonden asbesthoudende materialen uit gebouwen en constructies gaan we nooit over één nacht ijs. Daarom werken we altijd volgens volgende stappen:

  • Stap 1: Analyse van de situatie en opmaak van het plan van aanpak
  • Stap 2: Opbouw van hermetische zone
  • Stap 3: Het systeem van onderdruk installeren om tijdens de werken verspreiding tegen te gaan.
  • Stap 4: Tijdens de verwijdering voeren we doorlopend controles uit om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.
  • Stap 5: Vrijgave van de zone

Onze teams zijn altijd goed uitgerust, opgeleid en werken volgens strikte veiligheidsvoorschriften. Ook het afvoeren van de asbesthoudende materialen gebeurt volgens de geldende wetgeving.