Het saneren van verontreinigde grond vraagt een specifieke aanpak. Verhelst Aannemingen heeft die expertise in huis. Ontgraving van verontreinigde grond of in-situ sanering gebeurt, na onderzoek, met bevoegd personeel en het juiste materieel. Zo kunnen we elke saneringsopdracht, hoe complex ook, snel en vakkundig uitvoeren volgens het Vlaamse bodemsaneringsdecreet. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving, staat daarbij maximaal centraal.

Logistiek en verwerking

Nadat we een vervuilde site hebben afgegraven, brengen we de grond naar vaste locaties. Daar beschikken we over de installaties om de verontreinigde grond met de gepaste techniek te verwerken en te reinigen.