Met onze gekwalificeerde vakmensen en de modernste werktuigen en technologieën voeren we elke opdracht accuraat en met een optimaal resultaat uit. We zetten alle middelen in om een uiterst nauwkeurige uitvoering van de werken te waarborgen.

Bovendien minimaliseren we hinder voor de omliggende gemeenschap door bewust en doelgericht te handelen. Onze aanpak garandeert niet alleen precisie in ons werk, maar ook respect en aandacht voor de directe omgeving, wat leidt tot een positieve samenwerking met de gemeenschap rondom onze projecten.

Studiecel

Onze interne studiecel vormt de technische ruggengraat van onze infrastructuurprojecten. Deze dienst biedt technische ondersteuning en werkt mogelijke variante uitvoeringen uit, gericht op het realiseren van financiële en planningsmatige voordelen voor onze klanten. We gaan dus een stap verder door proactief mee te denken met de klant.

In de voorbereidingsfase brengen we mogelijke knelpunten in kaart, zoals de locatie van nutsleidingen. We maken 3D-plannen die we overlopen met de klant om een optimale afwatering te garanderen en een nauwkeurige machinesturing te bekomen.

Rioleringswerken

Verhelst Aannemingen verzorgt de aanleg van hoofdrioleringen en huisaansluitingen, essentieel voor een duurzame infrastructuur. Naast de klassieke rioleringswerken hebben we ook een ruime expertise in diepriolering, drukriolering, speciale funderingstechnieken en beschoeiingstechnieken, zowel actief als passief. Op die manier wordt de stabiliteit en veiligheid verzekerd.

Funderingswerken

De stabiliteit van elke verharding begint met een solide fundering. Naar gelang de ondergrond en de verwachte belasting kunnen we een gebonden, ongebonden of waterdoorlatende fundering aanleggen. Met behulp van zelfcontroleprocessen verzekeren we de juiste draagkracht. Daarnaast zorgen onze LPS-gestuurde machines voor een nauwkeurige uitvoering van de opbouw.

Verharding

We combineren onze expertise in bestratings-, beton-, en asfaltwerken met onze eigen centrales, Top-Mix en TopAsfalt, om wegen van topkwaliteit te leveren. We leggen de focus op duurzame materialen en esthetische afwerking, gebruikmakend van de nieuwste methoden zoals glijbekisting en milieuvriendelijke asfaltmengsels, verrijkt met gerecyclede materialen. Dit alles garandeert kwaliteit en een lange levensduur voor elk infrastructuurproject.

Eigen afdeling topografie

Met onze gekwalificeerde vakmensen en de modernste werktuigen en technologieën voeren we elke opdracht accuraat en met een optimaal resultaat uit. GPS, laser, LPS (total station) … We zetten alle hulpmiddelen in om een uiterst nauwkeurige uitvoering van de werken te waarborgen en een snelle en correcte opmaak van het ‘as-built' plan mogelijk maken.

Aanvullend integreren we metingen met drones om 3D-plannen te vervaardigen. Deze technologie stelt ons in staat om meetstaten en kubering nauwkeurig vast te stellen, waardoor we de precisie van onze projecten verder verhogen en een gedetailleerde basis leggen voor de uiteindelijke constructiefasen.