In het kader van ons meerjarenproject bij het nieuwe stadsdeel Antwerpen Nieuw-Zuid, heeft Verhelst Aannemingen onlangs een duurzame stap gezet wat het transport van gronden betreft. 

Vorige week hebben we een grote hoeveelheid van 11.000 ton grond getransporteerd via binnenvaart. We hebben per dag bijna 3000 ton grond verscheept naar Nederland, daar kreeg de grond een nieuwe bestemming. De uitgegraven grond zal daar worden toegepast als funderingsmateriaal. Het transport over water heeft ons in staat gesteld om 400 vrachtwagens uit het verkeer te halen. Dit is niet alleen een winst voor het milieu door de vermindering van CO2-uitstoot, maar ook voor de verkeersdrukte en verkeersveiligheid. 

Dit project bij Antwerpen Nieuw-Zuid is een duidelijk voorbeeld van hoe we voortdurend zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen voor onze werkzaamheden. We zijn trots op deze prestatie en blijven zoeken naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, terwijl we toch de hoogste kwaliteit in onze werken en service blijven leveren.