Begin dit jaar, zette Verhelst Aannemingen koers naar gemeente Zulte. De opdracht? De voormalige fabriekssite Lys Yarns slopen zodat de gemeente er een nieuwe invulling aan kan geven. Ons team zette zijn beste beentje voor en dat werpt vruchten af. Lees maar mee.

Terug naar het overzicht

Locatie

Zulte

Activiteiten

Afbraakwerken

“Jullie werk mag gezien worden,” begint Sofie Dierick, Deskundige duurzaamheid en patrimonium van het gemeentebestuur van Zulte. “De gemeente moest lang wachten vooraleer alle papieren, subsidies en de aanbestedingsprocedure rond waren. Maar ons geduld wordt nu beloond dankzij de vlotheid van de sloopwerken. Verhelst Aannemingen weet echt van aanpakken.”

Sofie volgt, in naam van de gemeente, mee de werf op. Ze heeft vooral contact met Laurens Colle, werfleider bij Verhelst Aannemingen. “Ik ben positief verrast door de heldere correcte communicatie over de vooruitgang van het project,” klinkt het bij Sofie. “En ook jullie flexibiliteit is top! Geen vraag is te veel en bij obstakels komt het VA-team binnen enkele dagen met een oplossing.”

Zo ervaarde ook Marc Van Steenberghe, schoolbestuur Katholiek Basisonderwijs De Wegwijzer, weinig hinder door de werken. “Onze school grenst aan het voormalige Lys Yarns textielbedrijf. Onze prioriteit was dan ook de veiligheid van onze leerlingen. Dankzij goede afspraken, verliep de sloop van de aanliggende gebouwen zonder problemen.”

De werf is een aandachtswerf om verschillende redenen:

  • Aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zowel hecht- als niet-hechtgebonden
  • Volledige hermetische zone voor verwijderen van Pical platen in gebouw
  • Invloed van bodemverontreiniging op ondergrondse structuren 
  • Hiaten op vlak van ondergrondse structuren zoals funderingen, aanvullingen, riolering en leidingen

Project in cijfers:

  • Algemeen totaal: 30.255 ton afvalstoffen
  • Asbesthoudende materialen: 177 ton
  • Volledige site: 2.5 hectare