Grondwerken voor het Nieuwe Sorteercentrum van Vanheede Environmental Logistics

Uitdagingen en doelstellingen
Alheembouw, in opdracht van Vanheede Environmental Logistics, benaderde Verhelst Aannemingen voor de grondwerken van het nieuwe sorteercentrum. Het terrein bevond zich aan de E403, bij de afrit Roeselare-Izegem. De belangrijkste doelstelling was om het terrein bouwrijp te maken door middel van grondophoging en grondstabilisatie, waarbij de gewenste draagkracht werd bereikt. Daarnaast diende de werfzone te worden voorzien van een steenslagkoffer om de paalfunderingen en de verdere opbouw van het gebouw mogelijk te maken.

 

 

Terug naar het overzicht

Locatie

Roeselare

Activiteiten

Grondwerken

Onze uitvoering
Allereerst hebben we de grond opgehoogd onder het gebouw en stabilisatiewerkzaamheden uitgevoerd om een solide basis te creëren. Daarnaast hebben we een werfpiste aangelegd met betonpuin, waardoor een efficiënte en veilige werkomgeving werd gecreëerd.
Op dit moment zijn we bezig met de detailuitgraving voor de funderingssokkels van het nieuwbouwproject. Deze nauwkeurige graafwerkzaamheden zorgen ervoor dat de funderingen op de juiste diepte en locatie kunnen worden geplaatst.

Bijzondere aandachtspunten
Een van de belangrijkste aandachtspunten tijdens dit project was het sorteren van de verschillende grondcodes, rekening houdend met mogelijke vervuiling. Om dit proces efficiënt en nauwkeurig te laten verlopen, hebben we gebruik gemaakt van geavanceerde GPS-gestuurde kranen. Deze technologie stelde ons in staat om de gelaagdheid van de grond op een correcte manier uit te graven en te sorteren, waardoor mogelijke vervuiling kon worden geïdentificeerd en aangepakt.

Project in Cijfers

  • Totale oppervlakte van het terrein: 55.500 m²
  • Totale grondophoging: 20.000 m³
  • Totale afgraving: 7.000 m³
  • Gebruikte apparatuur: 2 kranen, 1 bulldozer, 1 wals, 1 strooier (allemaal GPS-gestuurd), 1 tractor met frees